D4W pamokėlė: Saugumo nustatymai ir teisių priskyrimas
Norėdami Dental4windows programoje suteikti vartotojams daugiau teisių, galite vadovautis šia instrukcija.
Programoje pasirenkame:
1. Location Setup (Nustatymų skiltis), tuomet 2. Security (Saugumo dalis) – 3. Record (įrašai) – 4. Security status (Saugumo statusas)
ir pagal pasirinktus vartotojus, dešinėje pusėje, arba išokusioje lentelėje, uždedami varneles, priskiriame darbuotojams nurodytas teises.