Norėdami Dental4windows programoje suteikti vartotojams daugiau teisių, galite vadovautis šia instrukcija.
Programoje pasirenkame:
1. Location Setup (Nustatymų skiltis), tuomet 2. Security (Saugumo dalis) – 3. Record (įrašai) – 4. Security…

Daugiau

,