D4w pamokėlė

D4W pamokėlė:

Saugumo nustatymai ir teisių priskyrimas

Norėdami Dental4windows programoje suteikti vartotojams daugiau teisių, galite vadovautis šia instrukcija.

Programoje pasirenkame:

1. Location Setup (Nustatymų skiltis), tuomet:

2. Security (Saugumo dalis)

3. Record (įrašai)

4. Security status (Saugumo statusas)

ir pagal pasirinktus vartotojus, dešinėje pusėje, arba išokusioje lentelėje, uždedami varneles, priskiriame

darbuotojams nurodytas teises.